retno hening @retnohening

Mayesa Hafsah Kirana

Buku Happy Little Soul Cerita Ibook Retnohening dan Kirana

Retno Hening :  ketika Allah mempercayakan kita menjadi ibu, maka Allah juga memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk mengasuh dan membesarkannya Apakah anda mengenal Mayesa Hafsah Kirana, buat para pengguna Instagram pasti sudah mengenal nama panjang kirana…